Posiadamy certyfikat ISO

SP ZOZ w Sulechowie posiada certyfikat ISO 9001:2008 na całą działalność szpitala Więcej »

Przyjazny Szpital

Wypełnij ankietę dotyczącą jakości świadczonych przez nas usług. Więcej »

Potrzebujesz kopii dokumentacji medycznej?

Kserokopia historii choroby może być potrzebna twojej ubezpieczalni, komisji lekarskiej ZUS itd. Więcej »

 

Ogłoszenie nr 95497-2015

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 207 000 euro na odbiór i przekazanie odpadów medycznych do utylizacji nr sprawy 20/ZP-PN/2015

Ogłoszenie na dzierżawę bufetu.

001 002 003 umowa wzór

Fizjoterapeutów zatrudnimy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej podejmie współpracę z fizjoterapeutami.

Forma współpracy: umowa cywilnoprawna

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt:

Kadry – tel. 797 606 258

61756 – 2015 Dostawa leków

Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro „Dostawa leków”

Pytania i odpowiedzi

Zamawiający dokonał wyboru ofert:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Ogłoszenie o przetargu „Odnowa abonamentu na aktualizację systemów Eskulap oraz Simple ERP”

Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro „Odnowa abonamentu na aktualizację systemów Eskulap oraz Simple ERP”

UWAGA:

Ogłoszenie nr 640 – 2015

Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 euro „Dostawa leków”.

UWAGA nastąpiła zmiana terminu przetargu:

1. SIWZ w punkcie 17 („termin składania ofert – upływa 23.02.2015 r. , o godz. 10:00″, było:”13.02.2015 r.”)

2. Zmianie ulegną pakiety leków, ilości niektórych produktów a także wartości przypadające na poszczególne pakiety wadiów.

Powyższe informacje zostaną ogłoszone 16 lutego 2015.

3. Zamawiający rezygnuje z pakietu „P”

Uwaga!!!

1. Wyłonione zostały nowe pakiety:

2. Ustalono nowe wadia do pakietów:

3. Pytania i odpowiedzi:

UWAGA!!!!

W związku z ogłoszeniem nowych pakietów, następuje korekta pakietu N, N1, N2 w których omyłkowo została umieszczona kolumna dotycząca ilości opakowań zamawianych leków. Nie należy się nią sugerować ani jej uwzględniać w przygotowaniu oferty. Jedyną ilość jaką należy brać pod uwagę jest ILOŚĆ W SZTUKACH!

UWAGA!!!!

W formularzu ofertowym nie został uwzględniony termin płatności. Poprawiony formularz ofertowy znajduje się w złączniku.

UWAGA!!!

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający unieważnił pakiety:

 

 

Ogłoszenie nr 393156 – 2014

Przetarg nieograniczony powyżej 207 000 euro „Obsługa komórek organizacyjnych szpitala w zakresie usług porządkowo – czystościowych”

Nastąpiła zmiana w SIWZ w punkcie 14 („Termin związania z ofertą wynosi 60 dni.”, było „30 dni”) i dodano wzór umowy.

UWAGA:

Nastąpiła zmiana w SIWZ w punkcie 17.1 , podpunkt a):

„Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium:
Cena waga – 90 % – 90 pkt.
Termin zapłaty – 10% – 10 pkt.

60 dni – 10 pkt.
30 dni – 5 pkt.
21 dni – 2 pkt.”

BYŁO:

„Zamawiający będzie oceniał oferty wg kryterium:
Cena waga – 90 % – 90 pkt.
Termin zapłaty – 10% – 10 pkt.

60 dni – 5 pkt.
30 dni – 3 pkt.
21 dni – 2 pkt.”

UWAGA!

NASTĄPIŁA KOLEJNA ZMIANA TERMINU:

1. SIWZ w punkcie 15 („termin składania ofert – upływa 27.02.2015 r. , o godz. 10:00″, było:”16.01.2015 r.”).

2. SIWZ w punkcie 13, podpunkt 2) („Wadium należy wnieść w terminie do dnia 27.02.2015 r. godz. 10:00″, było: „09.01.2015 r. „).

PONADTO:

1. Nastąpiła zmiana w formularzu ofertowym:

Zał. 1 – Formularz ofertowy

2. Nastąpiła zmiana we wzorze umowy: wykreślono par.1 ust. 7 pkt.3 „postępowania z odpadami komunalnymi oraz brudną odzieżą roboczą w sposób opisany w pkt. 3 załącznika nr 1 do umowy” oraz par.4 ust. 10 „W trakcie trwania umowy nie przewiduje się zmiany cen w sposób niekorzystny dla Zamawiającego”:

Wzór umowy

3. Doprecyzowano odpowiedzi na pytania: 43, 51, 141, 144

zmiany odpowiedzi na pytania

UWAGA!!!

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:

 

Ogłoszenie nr 391590-2014

Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro „Dostawa preparatów do dezynfekcji”

UWAGA:

Ogłoszenie nr 364536 – 2014

Przetarg nieograniczony poniżej 207 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych

 

Uwaga:

W związku z pytaniami i udzielonymi odpowiedziami do postępowania termin otwarcia ofert zostaje przesunięty na dzień 18.11.2014. Miejsce i godzina bez zmian.

Przetarg ustny na dzierżawę powierzchni

Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę powierzchni przy ul. Zwycięstwa 1, przeznaczoną na działalność związaną z prowadzeniem lokalu gastronomicznego/kiosku

Strona używa ciasteczek (cookies). Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Czytaj więcej.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Zamknij