Kadry

Kadry Monika Deptuła: tel. 797 606 258
e-mail: kadryspzozsulechow@gmail.com


Płace Halina Falkiewicz, Arleta Wróbel: tel. 797 606 258
e-mail: placespzozsulechow@gmail.com


  • Mieścimy się na ul. Zwycięstwa 1, 66-100 Sulechów.
  • Pracujemy od 7.25 do 15.00