Oddział Rehabilitacyjny

Ordynator Anna Krzyślak: tel. 797 606 274
Dyżurka Lekarska: tel. 797 606 275
Oddziałowa Krystyna Tupalska: tel. 797 606 282
Dyżurka Pielęgniarek: tel. 797 606 276
Informacja na temat przyjęć na oddział i listy oczekujących: tel. 797 606 282Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawione przez lekarza oddziału:

 • urazowo – ortopedycznego,
 • chirurgicznego,
 • neurochirurgicznego,
 • reumatologicznego,
 • neurologicznego,
 • chorób wewnętrznych,
 • onkologicznego,
 • urologicznego,
 • ginekologicznego,
 • lekarza poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej (poradnie te mogą kierować w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych). Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej dla jednego świadczeniobiorcy wynosi od 3 do 6 tygodni.

Aby zostać przyjętym na oddział, pacjent powinien posiadać:

 • Oryginał skierowania na które pacjent był wpisany na listę oczekujących.
 • Cała posiadana dokumentacja lekarska ze wszystkich pobytów szpitalnych i leczenia ambulatoryjnego (zdjęcia RTG, badania MRI, TK, USG, laboratoryjne).
 • Ostatnie posiadane RTG płuc i konsultacja ginekologiczna u kobiet.
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.
 • Dokument potwierdzający ubezpieczenie (legitymacja rencisty – emeryta, odcinek renty, emerytury, książeczka pracownicza).
 • Strój sportowy, buty sportowe sznurowane, z nieślizgającą się podeszwą, strój kąpielowy, klapki gumowe na zabiegi wodne.
 • Leki, które chory przyjmuje z zapasem na miesiąc leczenia – w oryginalnych opakowaniach oraz koszyczek na leki.
 • Przybory toaletowe, sztućce, kubek, bielizna, pampersy, jeżeli chory tego wymaga.
 • W dniu przyjęcia pacjentów żywimy od kolacji, proszę zgłosić się po śniadaniu z prowiantem na obiad.
 • Decyzja o przyjęciu na oddział zapada po badaniu chorego przez lekarza Oddziału Rehabilitacji.
 • Odmowa wyznaczonego przez Oddział terminu będzie skutkować skreśleniem z listy oczekujących.

             Pacjent zgłasza się do przyjęcia o godz.10.00